Personuppgiftspolicy

Casa Retail AB bedriver verksamheten Längta Hem som värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandla de personuppgifter som du lämnar till oss och vilka rättigheter du har.

En översikt av vilka personuppgifter vi behandlar för att:

 • Kunna genomföra ditt köp eller beställning
 • Kunna kommunicera med dig för att kunna exempelvis skicka en orderbekräftelse
 • Hjälpa dig med kundtjänstärenden
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post och på webben
 • Skicka information om kampanjer, tävlingar och anpassad information om produkter och din varukorg via e-post
 • Ge dig anpassad marknadsföring i digitala kanaler
 • Kunna fullgöra rättsliga förpliktelser såsom ångerrätt, reklamation och följa bokföringslagen

Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Casa Retail AB, 556905-1336 ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter när vi behandlar dem för våra egna ändamål. För ytterligare frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta oss på info@langtahem.se

Vilken information samlas in?

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.
 • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Information om hur du interagerar med Längta hem - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information - din geografiska placering.

Informationen du ger oss, som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss.

Vilka kan vi komma att dela informationen med?

Vi kan komma att dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar rimliga legala och tekniska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en skyddsnivå vid delning med sådana utvalda tredje parter.

Logistik- och transportföretag. Längta hem delar dina personuppgifter till logistik- och transportföretag för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Leverantörer och underleverantörer. Längta hem kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Betalpartners, Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av de betalningsmetoder vi erbjuder, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Myndigheter. Längta hem kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Avyttring. Längta hem kan komma att dela din information till tredje parter:

Om Längta hem eller en väsentlig del av Längta hems tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Längta hems kunder komma att delas.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

För att kunna hantera köp och beställning, samt leverera order.

Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren
Lagringstid: två år efter du senast köpte något

För att kunna ge support och hantera eventuella reklamationer

Rättslig grund till sparandet: Konsumentköplagen, distanshandelslagen
Lagringstid: tre år efter du senast köpte något


För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs

Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag i dagsläget 7–8 år

 

För att marknadsföra våra varor och tjänster genom epost sparar vi i kundregistret/nyhetsbrevs registret

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning
Lagringstid: Två år efter du senast köpte något 

För att kunna bevaka när en vara kommer in i lager igen

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning,
Lagringstid: Tills varan inkommer i lager igen

För att kunna återfå en lämnad varukorg igen och enkelt utföra ett köp

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning,
Lagringstid: 3 månader

Dina rättigheter till tillgång, rättelse, radering och återkalla samtycke

Du har rätt att få tillgång till din data som vi behandlar. Du kan begära att få en kopia om de personuppgifter som behandlas av oss.

Du har rätt till rättelse av de uppgifter som är felaktiga eller komplettera personuppgifter inte är kompletta.

”Rätten att bli bortglömd” Du har under vissa omständigheter rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall som datan inte är längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Längta hem som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning.